Switch Database changelog
Switch Database changelog
www.switchdatabase.com/

Switch API v1.2.1

 

New

 

 

The feature of adding data as a whole when the data is sent as array on add function was added. (BETA)

Administrator authority was added to API Key Application. You can do some administrative operations by using API at your database with this authority. (BETA)

You could access to the lists of your database by using your application key has the administrator authority with the new Lists function. (BETA)

A new application and 2 new libraries were added due to your requests:

 • You can do your operations on the database easily by using Switch Database Explorer application anymore. (BETA)
 • Switch API Connector library that supplies the access of synchronic or asynchronic API for C# is published. You can download or use it from GitHub or NuGet.
 • Switch API Connector library that supplies the access of API for JavaScript is published. You can download or use it from Switch API CDN.
 •  

  Add fonksiyonunda verinin array olarak gönderilmesi durumunda toplu ekleme yapılabilme özelliği eklendi. (BETA)

  API uygulama anahtarlarına Yönetici (Administrator) yetkisi eklendi. Bu yetki ile veritabanınızdaki bazı yönetimsel işlemleri API üzerinden yapabilirsiniz. (BETA)

  Yeni eklenen Lists fonksiyonu ile yönetici yetkisine sahip uygulama anahtarınızla veritabanınızdaki listelere erişebilirsiniz. (BETA)

  Sizlerden gelen taleplerle 1 yeni uygulama ve 2 yeni kütüphane eklendi:

 • Artık Switch Database Explorer uygulamasını kullanarak veritabanı üzerindeki işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için geliştirici portalınıza giriş yapabilirsiniz. (BETA)
 • C# için senkron ve asenkron API erişimi sağlayan Switch API Connector kütüphanesi yayınlandı. GitHub ve NuGet üzerinden indirebilirsiniz.
 • JavaScript için API erişimi sağlayan Switch API Connector kütüphanesi yayınlandı. Switch API CDN üzerinden indirebilir ya da kullanabilirsiniz.